• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Istotnym sposobem podniesienia kapitału jest inwestowanie. Każdy kto planuje inwestować pieniądze, ma obowiązek zarządzać pewną ilością własnych lub ewentualnie obcych środków finansowych. Inwestorem ma okazję być jednostka fizyczna, jak oraz osoba prawna, wyrażana przez wszystkich uczestników rynku – Internacjonalizacja MŚP. W praktyce oznacza to, że są w stanie być to: gospodarstwa domowe, firmy, oraz państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, jakich kluczowym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje pieniężne, to właśnie dzięki jakim można umieszczać kapitał. W tego typu inwestycjach można wyróżnić też podmioty, jakimi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Pierwsi raportują popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go użyczyć inwestorom bezstronnym. Z tego względu występuje między nimi ścisły związek, jaki w wielu wypadkach pożąda udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.