• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rolnictwo, to dziedzina, która korzystnie oddziałuje na ekologię

W aktualnych czasach ekologia, pełni ogromnie istotną rolę i niezwykle często inicjowane są rozmaite tematy, związane właśnie z ekologią, które mają na celu zachęcić do działania na rzecz polepszenia stanu ekologicznego, jaki jest nieustannie obniżany przez tworzenie się różnych obiektów przemysłowych, gospodarczych, ale także poprzez działalność człowieka. Niezwykle ważną rolę spełnia dla ekologii rolnictwo, które również w pewnym stopniu niszczy ekologię, bo niszczy naturalny stan, na rzecz upraw rolnych. Lecz rolnictwo również niezwykle pozytywnie wpływa na ekologię, ponieważ poprzez uprawę gleby i wykorzystywanie jej na rozwój roślinności, natura utrzymuje się w korzystnej formie, jak też dzika zwierzyna, posiada okazję zdobywać pokarm z takich pól. Rolnictwo jest jednak w dzisiejszych czasach bardzo zmechanizowane i to niestety negatywnie wpływa na środowisko, ponieważ pojazdy rolnicze, wydzielają ogromną ilość spalin, która bardzo niekorzystnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Lecz mimo tego, ekolodzy coraz bardziej popierają rozwój rolnictwa niż przemysłu, gdyż to negatywne oddziaływanie również niesie ze sobą kwestie pozytywne, stąd też bilans w pewnym stopniu się wyrównuje, co jest bardzo istotne.

Categories: Nauka

Comments are closed.